Beste allemaal,

Er is binnen onze club nogal wat discussie de laatste tijd. Op zich niet verkeerd, maar er is ook op een of andere manier verwarring over ons beleid. Dat is minder, want dat betekent dat misschien onze visie niet duidelijk is voor iedereen.

En …zonder visie geen beleid. Zonder visie geen beleid oftewel je zult eerst je visie duidelijk moeten hebben voor iedereen en dat is dan de basis waaruit je beleid gaat formuleren en vervolgens in praktijk gaat brengen. Om die reden vind je in ons beleidsplan al in de inleiding staan:

Wat wil M.M.O.?

M.M.O. wil een gezellige dorpsclub zijn met een open karakter, met normen en waarden;

M.M.O. wil een prestatieve vereniging zijn met voldoende aandacht voor recreatiesport;

M.M.O. wil een vereniging zijn waar anderen met plezier naar toe willen komen en waar sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel staan;

M.M.O. wil een zelfstandige vereniging blijven gekenmerkt door leden en vrijwilligers die uit betrokkenheid de handen uit de mouwen willen steken;

M.M.O. wil een actieve, goed georganiseerde en financieel gezonde vereniging zijn.

We willen dus een prestatieve vereniging zijn. Dan is er geen misverstand meer mogelijk zeker ?? Wel dus!!!

Ja maar bij een prestatieve vereniging moet je toch knetterhard trainen? Ja, natuurlijk.

Ja maar bij een prestatieve vereniging moet je toch knetterhard je best doen in de wedstrijd? Ja, natuurlijk.

Ja maar bij een prestatieve vereniging moet je toch ook proberen de wedstrijd te winnen? Ja, natuurlijk

Ja maar bij een prestatieve vereniging moet je toch deskundige trainers hebben? Ja, natuurlijk.

Ja maar bij een prestatieve vereniging moet je toch netjes afzeggen bij ziekte of huiswerk? Ja, natuurlijk

Ja maar bij een prestatieve vereniging ……………vul zelf maar in!!!!!

En dan de misverstanden:

SV MMO, gaat ook uit van en hanteert, onderstaande regels, die vooral uit het 1e speerpunt (M.M.O. wil een gezellige dorpsclub zijn met een open karakter, met normen en waarden) voortvloeien, maar het prestatieve karakter op geen enkele manier in de weg zitten.

Bij SV MMO speelt (misschien muv het 1e voetbal ) iedereen over het seizoen gezien even lang, de sterspeler niets langer dan de minder begenadigd handballer/voetballer. bij SV MMO wordt alleen geselecteerd op trainingsdeelname en inzet, er speelt niet mee of men een begenadigd handballer/voetballer is.

Bij SV MMO is het zeer wel mogelijk een wedstrijd (zelfs dik) te verliezen en toch een prima prestatie geleverd te hebben.

Bij SV MMO wordt net zozeer gestreefd naar ontwikkeling en verbetering op handbal en voetbalgebied van sterspeler als van de minder begenadigd handballer/voetballer.

Bij SV MMO is het plezier, de ontwikkeling en verbetering van alle individuele spelers tijdens een wedstrijd even belangrijk als de uitslag van die wedstrijd.

Bij SV MMO heerst de overtuiging dat het spelplezier een gunstige factor is ten aanzien van de wedstrijduitslag.

Bij SV MMO heerst de overtuiging dat je door net zoveel of zelfs meer aandacht te besteden aan de “zwakste” schakel de ketting sterker maakt.

Dit pleit ervoor de minder begenadigde handballer/voetballer minstens net zo vaak op te stellen en lang te laten spelen in de wedstrijden. Ik ga ervan uit dat er zo (voor sommigen) wat meer duidelijkheid is gekomen en dat we duidelijkheid kunnen geven bij misverstanden en/of vragen van leiders, trainers, wie dan ook.

We gaan er weer een prestatief en plezierig sportweekend van maken!

Hartelijke groet, Paul.

Welkom op de site van sportvereniging M.M.O.

Op deze site willen we bereiken dat iedereen zo goed mogelijk op de hoogte blijft van wat er op en rond de sportvelden van Hoogmade gebeurt.

Kijk maar eens lekker rond en laat eventueel via twitter je reactie achter @mmohoogmade.
 

Publiekssamenvatting
Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Aanleiding voor het onderzoek is de maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’ in oktober 2016. Het RIVM hoopt met de resultaten bij te dragen aan de beantwoording van de vragen van ministeries, gemeenten, sportclubs en ouders. Om te kunnen beoordelen in hoeverre sporten op granulaat een risico voor de gezondheid vormt, is het belangrijk om eerst te bepalen welke schadelijke stoffen in het granulaat zitten en in welke mate ze eruit kunnen vrijkomen. Vervolgens moet worden gekeken op welke manieren sporters in contact komen met deze stoffen en of dat gevolgen voor de gezondheid heeft. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). De stoffen blijken in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij te komen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Wat heeft het RIVM onderzocht?
Het RIVM heeft de stoffen onderzocht in rubbergranulaat van 100 sportvelden die representatief zijn voor de kunstgrasvelden in Nederland. Daarnaast zijn drie soorten laboratoriumproeven uitgevoerd om te onderzoeken welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sporter ermee in aanraking komt. Met deze zogeheten migratiestudies is uitgezocht in welke mate stoffen via de huid in het lichaam kunnen terechtkomen, via het spijsverteringskanaal of via de longen. Vervolgens is berekend in hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent voor de gezondheid. Verder is de beschikbare informatie in de wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de stoffen in rubbergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten ervan.

Is er een verband met leukemie?
In de beschikbare informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dit verband is in geen enkel internationaal onderzoek aangetoond. Bovendien blijkt uit de samenstelling van de rubberkorrels dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken er niet (benzeen, styreen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in zitten. Sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw is er in het algemeen een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen. Onderzoek in Amerika laat ook geen verhoging zien in het aantal nieuwe gevallen van lymfeklierkanker in gebieden waar relatief veel kunstgrasvelden liggen die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Begin 2017 komt informatie uit nieuw Amerikaans onderzoek beschikbaar. Omdat rubbergranulaat in de Verenigde Staten langer (sinds 1997) op voetbalvelden wordt gebruikt, kan over een langere periode worden geanalyseerd of er een verband is tussen sporten op kunstgras en het krijgen van leukemie. Het RIVM heeft contact met de onderzoekers en volgt dit onderzoek op de voet.

Rubbergranulaat in het milieu
De focus in dit onderzoek ligt op mogelijke gezondheidsrisico’s voor mensen die sporten op velden met ingestrooid rubbergranulaat. Het onderzoek bevestigt eerdere inzichten dat het rubbergranulaat metalen bevat die in de omgeving terecht kunnen komen. Er blijkt vooral zink uit het rubbergranulaat vrij te komen. Dit metaal is niet schadelijk voor de mens, maar kan wel gevolgen hebben voor organismen in de bodem en het oppervlaktewater.

Voldoet het rubbergranulaat aan de norm?
Rubbergranulaat moet voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. Deze norm schrijft voor hoeveel er maximaal van bepaalde stoffen in mag zitten (er bestaat geen norm voor wat eruit mag komen). Het gaat daarbij om stoffen die kankerverwekkend zijn (zoals PAK’s), schadelijk zijn voor het nageslacht of het DNA beschadigen. De hoeveelheid PAK’s in het rubbergranulaat voldoet ruim aan deze norm. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is. Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten.

Waarom wordt rubbergranulaat gebruikt voor voetbalvelden?
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber en wordt meestal gemaakt van oude autobanden. Als instrooimateriaal op kunstgrasvelden zorgt het ervoor dat het veld vergelijkbare eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld. Dat betekent dat de bal niet te snel rolt, niet te hoog stuitert en het kunstgras beter geschikt is om slidings te maken dan zonder granulaat. Kunstgrasvelden kunnen het hele jaar door intensief gebruikt worden en vergen minder onderhoud. Tegenwoordig wordt veel geïnvesteerd om oude producten te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Dat geldt ook voor autobanden. De vragen over de veiligheid van rubbergranulaat maken duidelijk dat er een spanningsveld kan bestaan tussen het hergebruik van materialen en de zorgen om de gezondheidsrisico’s van nieuwe producten.

Voor degene die dit willen printen of downloaden is deze PDF beschikbaar

Tweets van MMO

Afgelastingen

Wilt u direct weten of er een wedstrijd wel of niet door gaat?

Actuele Afgelastingenlijn :
071-5013911

Onze business club leden


  • Brasserie de Kromme Does

  • De Coop

  • Van Leijden van Goozen

  • Vleeshandel de Vlieger

  • Framesport

S.V. M.M.O. Vlietkade 20, 2355 CR Hoogmade, 071-5012737.
info@mmo-hoogmade.nl    @mmohoogmade   www.facebook.com/svMMO

Copyright © 2013 MMO Hoogmade. Designed by wij2visueel.nl