Welkom op de site van sportvereniging M.M.O.

Op deze site willen we bereiken dat iedereen zo goed mogelijk op de hoogte blijft van wat er op en rond de sportvelden van Hoogmade gebeurt.

Kijk maar eens lekker rond en laat eventueel via twitter je reactie achter @mmohoogmade.
 

Dinsdagavond 1 november om 21:00 uur is er een Algemene Leden Vergadering voor:

- alle leden van de sportvereniging M.M.O.

- alle ouders van de jeugdleden van de sportvereniging M.M.O.

Dit is de agenda:

1, Opening van de vergadering

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van sportvereniging MMO van 27 september 2016 (onder voorbehoud)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Voorstel plaatsing Statuten, Huishoudelijk Reglement en Beleidsplan op de MMO-site

5. Behandeling ingezonden brief

6. Benoeming nieuw reserve lid kascommissie

7. Begroting seizoen 2016/2017

8. Verkiezing bestuursleden

9. Rondvraag

10. Sluiting

Uw komst wordt op prijs gesteld!

Het bestuur van de sportvereniging M.M.O.

Ad. 7 De bestuursfuncties secretaris en penningmeester zijn vacant Karel Caron (voorzitter afd. voetbal) is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich, overeenkomstig het gestelde in 18b. van het Huishoudelijk Reglement tot uiterlijk 1 week voor de vergadering melden bij het bestuur.

Tweets van MMO

Afgelastingen

Wilt u direct weten of er een wedstrijd wel of niet door gaat?

Actuele Afgelastingenlijn :
071-5013911

Onze business club leden

  • PouwKraan


  • Brasserie de Kromme Does

  • De Coop

  • Van Leijden van Goozen

  • Vleeshandel de Vlieger

  • Bloemenexport van Wieringen

  • 100Voetbal
  • Framesport

S.V. M.M.O. Vlietkade 20, 2355 CR Hoogmade, 071-5012737.
info@mmo-hoogmade.nl    @mmohoogmade   www.facebook.com/svMMO

Copyright © 2013 MMO Hoogmade. Designed by wij2visueel.nl