• Het 1e team van MMO speelt met ingang van komend seizoen op zaterdag.

    Door de KNVB is media maart mede gedeeld dat met ingang van seizoen 2019-2020 er geen 4e klasse zondag meer is en met ingang van seizoen 2020-2021 geen 3e klasse meer. M.M.O. moet een keuze maken wat de vereniging volgend jaar wil. Er zou gekozen kunnen worden om op zondag te blijven voetballen, waarbij het ernaar uitzag dat er tegen tegenstanders buiten de regio gevoetbald zou gaan worden. Er zou ook gekozen kunnen worden om op zaterdag te gaan voetballen tegen overwegend verenigingen in de buurt. Beide varianten hebben natuurlijk hun voor- en nadelen. Daarom is de technische commissie op 2 mei in gesprek gegaan met de spelers en begeleiding van M.M.O. 1.

    Er blijkt bij hen een kleine meerderheid met een voorkeur voor de zaterdag te bestaan. Dit is ook het geval bij de leden van de technische commissie zelf.  Ook de nieuwe trainer John van Berkel blijkt desgevraagd hier een voorkeur voor te hebben. 

    Het bestuur heeft daarom besloten met het 1e team over te gaan naar de zaterdag. Het leek ons verstandig dat ook meteen te doen en niet nog eens voor een overgangsjaar te gaan. Dat is mede ingegeven door de grote waarschijnlijkheid, dat als we nu overgaan we in een indeling komen met clubs uit de buurt en als we pas volgend jaar de overstap maken, die kans veel kleiner is. We zouden ook volgend jaar trouwens geen enkele club uit de regio treffen.

    Dit besluit is op 9 mei aan de betreffende spelers meegedeeld. We hebben dit besluit tot nu toe nog niet verder formeel kenbaar gemaakt. Dat de KNVB nu toch nog doorgaat heeft ons besluit niet meer beïnvloed.

    Het bestuur