• Verzoek aan alle leden die met ingang van het seizoen 2021-2022 hun lidmaatschap bij sportvereniging M.M.O. willen wijzigen (opzeggen; van A- naar B-lid of juist van B- naar A-lid) om dit vóór 1 mei 2021 door te geven. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk of per e-mail worden ingeleverd bij:

    Ineke Boogaard, Oude Kerkweg 7, 2355 AT Hoogmade

    ledenadministratie@mmo-hoogmade.nl

    Het bestuur wil benadrukken dat leden die zich niet tijdig afmelden de volledige contributie over het nieuwe seizoen verschuldigd zijn